TÈM ITILIZASYON

Tanpri li sa a ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak sit nou an, sèvis, aplikasyon pou, widgets oswa voye oswa achte nan machandiz ("Sèvis"). Sa a se yon kontra legalman obligatwa ant ou menm ak Watch Rapport. PA ITILIZE SÈVIS YO, OU AKSEPTE TOUT DISPOZISYON TÈM ITILIZASYON SA YO (AK NENP TERT TÈM ADISYONÈL KI ENKORAPE LA) AK REPREZANTE NOU KE OU LEGALMAN KONPETAN POU ANTRE NAN AK DAK TO AK TÈM ITILIZASYON SA YO. SI OU PA AKSEPTE TÈM ITILIZASYON SA YO, OU PA OTORIZE POU SÈVI AK SÈVIS SÈVIS RAP WT LA. 

Nan kondisyon itilizasyon ki endike anba a ("Regleman pou Itilize"), tèm "ou" ak "ou" refere a, jan sa aplikab, (mwen) moun nan oswa moun ki voye yon mont oswa lòt atik oswa atik ki gen lò, platinum, ajan, Titàn, lòt metal presye, pyèr (ki gen ladan men pa limite a Diamonds, Rubi, safi ak emwòd), oswa nenpòt ki konbinezon ladan yo (ki refere kòm "machandiz") Watch Watch, LLC ("Watch Rapport") pou vann, epi achte pa, Watch Rapport, (ii) moun nan oswa moun ki achte yon mont oswa lòt machandiz ki soti nan Watch Rapport, (chak achte sa yo oswa tranzaksyon vann ki refere kòm "Tranzaksyon") oswa (iii) moun nan oswa moun ki itilize watchrapport.com ("Sit la"). "Nou," "nou," ak "nou" refere a Watch Rapport siksesè li yo ak asiyen. 

Regleman pou Itilize sa yo obligatwa pou chak kliyan Watch Rapport epi yo dwe aplike nan tout zafè biznis ant ou menm ak Watch Rapport, ki gen ladan, men pa limite a, itilizasyon ou nan sit la, tranzaksyon an, ak nenpòt lòt sèvis Watch Rapport bay ou. , ki gen ladan itilize nan platfòm la sou entènèt Shopify ki se sit sa a akomode pa. Ou fè reprezantasyon ak garanti Watch Report (kèlkeswa si yon tranzaksyon consummated ak si Watch Rapport se achtè a oswa vandè nan machandiz la) ak dakò ak tèm ak kondisyon, nan chak ka jan sa tabli nan kondisyon ki nan Itilizasyon, pa itilizasyon ou nan sit la ak / oswa pa voye machandiz nan oswa resevwa machandiz nan Watch Rapport. 

Regleman pou Itilize sa yo gen ladan (I) yon dispozisyon abitraj, (II) yon egzansyon DWA POU YON POU AKSYON KLAS KONT NOU, AK (III) yon lage pa ou nan tout reklamasyon pou domaj kont nou ki ka leve soti nan sèvi ak ou nan Sèvis yo. Lè w itilize nenpòt nan sèvis yo, ou dakò ak dispozisyon sa yo.


Regleman ki aplikab a acha a nan machandiz pa gade Rapò.

Tèm ak kondisyon sa yo gouvène nenpòt Tranzaksyon ki gen rapò ak acha, oswa eseye achte, nan machandiz pa Watch Rapport.

Pwopriyetè machandiz.
Si w ap eseye vann machandiz, ou reprezante ak garanti pou gade rapò ke (mwen) ou gen omwen dizwit (18) ane ki gen laj; (ii) ou gen bon ak machann tit machandiz la; (iii) ou gen otorite konplè nan vann, transfere, ak transmèt Machandiz la; (iv) ou se pwopriyetè legal ak ekitab nan nenpòt ak tout machandiz yo ofri yo dwe vann bay Watch Rapport; (v) w ap aji sou pwòp non ou, epi yo pa kòm ajan yon lòt oswa reprezantan; (vi) se machandiz la vann gratis nan tout privilèj, grav, réskonsablité, ak reklamasyon negatif nan tout nati ak deskripsyon tou; (vii) ou PA pral voye nan materyèl ki gen bagay sa yo: asenik, Beryllium, Bismit, Kadmyòm, mèki, nikèl, plon, Antimony, Selenyòm, fèblan, teluri oswa nenpòt lòt eleman danjere, toksik, oswa pwazon; (viii) Machandiz la pa soti nan, oswa rezilta a nan, aktivite ilegal, ki gen ladan vòl oswa fwod; (ix) nenpòt tranzaksyon inisye pa ou pa pral lakòz Watch Rapport yo dwe vyole nenpòt anti-blanchi lajan, anti-teworis, oswa lòt eta aplikab oswa lwa federal nan Etazini yo nan Amerik nenpòt ki eta oswa nenpòt ki peyi etranje; ak (x) Watch Rapport rezève dwa a epi ou dakò bay dokiman adisyonèl ak / oswa enfòmasyon konsènan tèt ou ak / oswa nenpòt ki machandiz, ki gen ladan tout dokiman oswa enfòmasyon ki nesesè pou Watch Rapport konfòme li avèk lokal, eta ak lwa federal (ki gen ladan Gade Rapport ki rapòte tout machandiz yo te resevwa bay otorite apwopriye yo jan lalwa aplikab mande sa.) 
Dekri machandiz ou.
Ou dakò ke nenpòt ki deskripsyon nan machandiz la ke ou bay nou, si wi ou non sou fòm nan lis, anbalaj glise enkli nan materyèl yo anbake oswa otreman, yo pral vre, konplè, ak egzat nan moman sa a ou soumèt deskripsyon sa yo ban nou. Si nou detèmine, nan diskresyon sèl nou an, ke gen dezakò enpòtan ant Machandiz la jan sa dekri nan ou ak machandiz yo nou resevwa, oswa si pa gen okenn deskripsyon nan machandiz la enkli nan pake a ou te itilize nan bato machandiz la, nou ka sispann oswa mete fen nan Tranzaksyon an san avètisman ba ou. Nou pa pral repare oswa ranplase nenpòt ki kopi gade menm si domaj la ki te fèt pandan tès nòmal nou yo ak pwosedi evaliasyon pwopriete. Malgre anyen nan sa yo Regleman pou Itilize Okontrè a, nan evènman an ke nou mete fen nan Tranzaksyon an paske se machandiz la anbake pa ou detèmine pa Watch Rapport, nan diskresyon sèl nou an, gen yon chanje / rache nimewo seri oswa yo dwe yon kontrefè oswa yon kopi kopi, nou pral fè ou konnen alekri (ki ka gen ladan notifikasyon via imèl, mesaj tèks, oswa lòt mwayen elektwonik) epi yo pral bato machandiz ou ba ou, nan pri ou, nan lespas 5 jou ouvrab apre nou resevwa enstriksyon anbake ou ak peman Se poutèt sa (si yo pa bay yon nimewo kont valab ak ekspeditè a deziyen); sepandan, ou dakò ke Watch Rapport ka jete Machandiz la si nou pa resevwa enstriksyon anbake ak peman pou tout depans anbake nan men ou nan lespas 30 jou ki vini apre dat la sou ki Watch Rapport voye ba ou avi alekri ke tranzaksyon an te sispann. Nan evènman an ki Watch Rapport mete fen nan Tranzaksyon an akòz nenpòt lòt vyolasyon nan reprezantasyon yo ak garanti ou te fè an koneksyon avèk deskripsyon ou nan machandiz la, Watch Rapport pral anbake machandiz ou ba ou nan lespas 10 jou ouvrab nan pri nou yo pa anbake a ekspeditè. metòd pou nou chwazi, epi ou dakò ke nou pral sèlman responsab pou asire valè a nan machandiz ou jiska $ 100.00. 
Anbakman anbake; Depans; Pèt oswa Garanti domaj.
Si Watch Rapport vle resevwa machandiz ou pou plis enspeksyon nou ka ba ou yon etikèt sou anbake; sepandan, Watch Rapport pa oblije ba ou yon etikèt transpò. Si ou voye nou machandiz la lè l sèvi avèk etikèt la anbake nou bay, nou pral achte asirans yo kouvri machandiz ou nan evènman an li pèdi domaje pou valè lajan kach la nan quote ou, yon fwa li trete pa courrier nasyonal la chwazi pa nou anbake ou Machandiz ("ekspeditè a"). Yon fwa yo gade mont ou an, li pral rete asire pou valè a nan quote lajan kach ou. Nan evènman an ki se pake ou pèdi nou pral mande pou ou bay prèv resi anbake, bay resi prèv ke machandiz yo pèdi, epi ranpli yon reklamasyon nan lespas 30 jou nan pèt. Nan ka pake ou a domaje nou pral mande pou ou: bay prèv resi anbake, bay resi prèv ke machandiz yo domaje, demontre ke pake a pa te domaje anvan anbake, epi ranpli yon reklamasyon nan lespas 30 jou nan pèt. Si ou kwè ke ou bezwen plis pwoteksyon, Lè sa a, li se responsablite ou yo kontakte nou pou nou ka bay tankou pwoteksyon anplis nan depans nou yo anvan yo voye nou machandiz ou. Ou ka kontakte nou pa telefòn nan (800) 571- 7765 pou fè aranjman pou pwoteksyon adisyonèl oswa pou enstriksyon anbake. Pou machandiz anbake nan yon jiridiksyon andeyò peyi Etazini an oswa nan teritwa nan peyi Etazini ki mande pou enpòte nan peyi Etazini an, ou pral responsab pou tout depans ki asosye ak anbake san danje nan machandiz ou an. Sepandan, si nou dakò alekri pou peye pou anbake ou, yo pral bay yon etikèt sou anbake, epi nou pral peye pou depans sa yo nan chajman, ki gen ladan devwa, VAT, elatriye Ou responsab pou respekte tout ekspòtasyon ki enpòtan ak lwa enpòte ak restriksyon yo. Si Watch Rapport resevwa machandiz ou, fè ou yon òf pou achte machandiz sa yo, epi ou refize òf sa a, kèlkeswa moun ki peye pou anbake li Watch Watch, li pral responsablite ou pou fè aranjman pou epi peye pou anbake ki nesesè yo retounen ou. Machandiz. Malgre pi wo a, ou dwe pote risk pou yo pèt ki gen rapò ak tout machandiz jiskaske machandiz sa yo aktyèlman resevwa pa Watch Rapport. 
Resi machandiz. 
Nou anrejistre ouvèti a ak sa ki nan chak pake nan machandiz nou resevwa yo. Nou pral kenbe videyo a pou omwen 30 jou apre nou resevwa machandiz ou yo. Ou ka fè aranjman avèk nou bay lòd pou yon kopi videyo a nan k ap resevwa a ak anbalaj nan machandiz ou pou yon frè adisyonèl. Nou rezève nou dwa a, nan diskresyon sèl nou yo ak san avètisman ba ou, rejte nenpòt pake Anthrax. Pou rezon sa yo Regleman pou Itilize, nenpòt pake Anthrax ke nou rejte pa pral jije yo te "resevwa" pa nou. Nenpòt siplemantè ki pa Peye-OEM (Original Equipment Manufacturer) (ki gen ladan, men pa limite a bwat jenerik, espageti monte, ak materyèl twazyèm pati) pa pral ogmante òf la pou mont ou. Yo pa pral envante yo epi yo pral jete yo lè yo rive nan etablisman nou an. 
Detèmine Ofri Watch Rapò a. 
Nou pral detèmine estimasyon nou an nan valè a nan machandiz ou lè l sèvi avèk faktè ke nou jije yo dwe apwopriye. Yo nan lòd yo valè machandiz ou, nou ka bezwen louvri mont lan epi retire pyèr ak lòt atik nan mont lan. Ou otorize nou louvri mont lan, retire pyèr ak lòt atik nan mont lan, epi pran lòt aksyon sa yo ke nou jije rezonab ki nesesè pou byen valè machandiz ou yo, ki gen ladan san limitasyon voye machandiz ou a, san ou pa koute yon potansyèl twazyèm pati achtè. Ou plis otorize nou fè sèvis preparasyon estanda nou an (ki ka konpoze de netwayaj, reparasyon debaz (jan nou jije sa apwopriye), kalibrasyon presizyon, wilaj ak tès presyon), ak foto Machandiz ou yo. Lè yo fin fè machandiz ou yo, n ap fè ou konnen pa mwayen elektwonik (yon "Avi Ofri") nan òf peman nou pou machandiz ou ("Ofri"). 
Aksepte oswa rejte Ofri Final Watch Rapport la. 
Ou ka aksepte òf la atravè metòd kominikasyon elektwonik ke w ap itilize kounye a pou kominike avèk Watch Rapport nan swasanndezan (72) èdtan apre dat avi sou òf la. Gade Rapport ka, nan diskresyon sèl li yo, pwolonje tan an pou aksepte yon òf. Yo nan lòd yo rejte òf la, ou dwe fè sa atravè pòtay la vandè. Si ou rejte òf la, epi ou pa otorize nou kenbe machandiz ou a pou yon peryòd ki pi long yo nan lòd yo fè ou yon lòt òf, nou pral bato machandiz ou ba ou nan adrès ki endike nan dosye nou an nan kenz (15) jou ouvrab nan pri pou ou, epi yo pral asire machandiz ou a pou valè a plen nan òf la.
Peman pou machandiz ou. 
Nou pral bay peman pou machandiz la nan kantite lajan ki endike nan òf la, mwens nenpòt frè ou dwe gade Rapport jan sa endike nan òf la ("pri acha a"), atravè metòd peman ou te chwazi nan kominikasyon elektwonik ou ak Watch Rapport nan adrès ou te bay nan oswa anvan sèt (7) jou ouvrab nan aksepte ou nan òf la. 

TOUT SALÈ FINAL! TOUT SALES FINAL. PA PÈMÈT ranbousman, retou oswa kredi.

Si ou te chwazi pou resevwa pri acha a pa chèk, tranzaksyon an final yon fwa Watch Rapport te voye yon chèk nan adrès ou te bay la. 
Retounen machandiz; Asirans sortant; Depans; Asirans. 
Nan evènman an ki se machandiz ou retounen nan ou an akò ak sa yo Regleman pou Itilize, nou pral anbake machandiz ou ba ou nan adrès ou jan li parèt nan dosye nou an via metòd la anbake ekspeditè nan chwazi nou nan depans nou yo, epi yo pral achte asirans pwoteksyon nan ekspeditè a pou machandiz la pou valè konplè òf la rejte. Si yon pake ki gen Machandiz ou pèdi nan transpò pandan ke yo te retounen ba ou an akò ak sa yo Regleman pou Itilize, nou pral ranpli yon reklamasyon ak ekspeditè ak peye ou tout kantite lajan ou te resevwa nan men ekspeditè a. 
TÈM KI APLIKAB POU VANN MARCHANDISE.
Nan evènman an ki se machandiz ou retounen nan ou an akò ak sa yo Regleman pou Itilize, nou pral anbake machandiz ou ba ou nan adrès ou jan li parèt nan dosye nou an via metòd la anbake ekspeditè nan chwazi nou nan depans nou yo, epi yo pral achte asirans pwoteksyon nan ekspeditè a pou machandiz la pou valè konplè òf la rejte. Si yon pake ki gen Machandiz ou pèdi nan transpò pandan ke yo te retounen ba ou an akò ak sa yo Regleman pou Itilize, nou pral ranpli yon reklamasyon ak ekspeditè ak peye ou tout kantite lajan ou te resevwa nan men ekspeditè a. 

Tèm ak kondisyon ki annapre yo gouvène nenpòt Tranzaksyon ki gen rapò ak vant la, oswa eseye vann, nan machandiz pa Watch Rapport. 
Ki jan nou opere. 
Objektif nou se vann ou yon mont liksye dousman itilize nan chwa ou, bon jan kalite premye pousantaj pou yon pri konpetitif. Ki sa ki fè Watch Rapport konpayi an premye minis yo achte nan se akòz swen endividyalize ak espesyalize nou nou bay achtè lespri nou yo. Nou mete disponib pou ou Sit nou an, ki fèt pou bay enfòmasyon sou anpil diferan estil, gwosè, koulè, metal, wòch, elatriye, nan nenpòt ki gade ou ka vle. Avèk sa yo te di, Watch Rapport pa vle reprezante ke tout machandiz yo ke yon achtè wè sou sit la se nan envantè ak pare pou achte.

Yon fwa ou fè chwa ou epi mete lòd ou, nou kòmanse pwosesis pou jwenn egzakteman mont lan nan volonte ou. Se konsa, malerezman, nou pa ka fè okenn garanti oswa pwomès sou dat livrezon egzak la oswa pwogrè tranzaksyon yo. Nou ka kapab jwenn gade rèv ou nan youn nan vandè anpil nou yo nan yon jou osinon de jou. Sepandan, li ka pran plis tan depann sou singularité a nan lòd ou yo. Natirèlman, Watch Rapport ap travay avèk dilijans epi prese jwenn machandiz la epi pou yo jwenn li nan men ou. Si ou santi nou pa ap travay nan delè espere ou, se lòd ou toujou apiye nan 100% garanti lajan-tounen nou an. Ou ta dwe mande yon ranbousman, pa gen okenn pwoblèm, men pa gen okenn ranbousman dwe janm akimile nenpòt enterè kèlkeswa konbyen tan Watch Rapport te kenbe lajan ou peye a

 Gade Rapò pral itilize pi bon efò li yo pou kenbe ou enfòme sou pwogrè nou yo. Men, rekòmanse kominikasyon se pa obligatwa epi li se sèl responsablite nan ou kontakte nou si ou vle yon ajou lòd oswa nenpòt enfòmasyon ki gen rapò ak tranzaksyon an. 
Risk pou pèdi; Anbakman Entènasyonal. 
Tout machandiz vann pa Watch Rapport vann dapre yon kontra chajman. Sa vle di ke risk pou yo pèdi ak tit pou atik sa yo pase ou sou livrezon nou an konpayi asirans lan. Pou machandiz anbake nan yon jiridiksyon deyò peyi Etazini an oswa nan teritwa nan peyi Etazini an, ou menm, kòm achtè a, yo oblije peye chaj koutim, osi byen ke nenpòt ki taks enpòte ki asosye, VAT, oswa devwa. Watch Rapport pa kapab bay chaj koutim espesifik pou chak acha jan politik yo varye anpil selon peyi a. Nou ankouraje w kontakte biwo koutim lokal ou a pou estimasyon prix. Watch Rapport ap gen ladan yon kopi fakti a pou machandiz la ak chak acha, epi chak peyi ap detèmine frè ki aplikab ki baze sou fakti sa yo. Watch Rapport pa pral make yon atik kòm yon kado oswa deklare yon valè pi piti sou fakti a pase pri acha a peye. Watch Rapport ap bay yon ranbousman nan pri acha aktyèlman resevwa pa Watch Rapport, mwens tout anbakman ak chaj koutim ki fèt kòm byen ke yon frè restocking nan kantite lajan ki rezonab detèmine pa Watch Rapport, pou nenpòt ki machandiz retounen nan Watch Rapport pa ofisyèl koutim akòz ba ou, kòm achtè a, refize machandiz sa yo nan koutim. 
Retounen, Ranbousman ak Tit. 
Tout retounen ak ranbousman yo reji pa Règleman Retounen nou an. Gade Rapò pa pran tit atik retounen jiskaske atik la rive nan kote nou an.
Pwodwi deskripsyon. 
Nou eseye yo dwe egzat ke posib. Sepandan, nou pa garanti ke deskripsyon machandiz oswa lòt kontni sou sit nou an, ki gen ladan, san limitasyon, enfòmasyon enfòmasyon, se egzat, konplè, serye, aktyèl, oswa erè-gratis. Anplis de sa, ou konprann ke machandiz ke ou ap achte yo ka rive pa jan sa dekri. Si sa ta rive epi ou pa satisfè ak machandiz la ou gen dwa pou retounen machandiz ou te achte a nan lespas 30 jou apre konfimasyon livrezon ba ou.
Pricing. 
Pri pou machandiz vann pa nou yo ka chanje a nenpòt ki lè, san avètisman. Ki gen rapò ak atik vann pa nou, nou pa ka konfime pri a nan yon atik jiskaske ou lòd. Malgre pi bon efò nou yo, yon ti kantite atik ki nan envantè nou an ka mal pri. Si pri ki kòrèk la nan yon atik vann pa nou se pi wo pase pri deklare nou an, nou pral, nan diskresyon nou an, swa kontakte ou pou enstriksyon anvan anbake oswa anile lòd ou yo ak fè w konnen nan anile sa yo.  
Lòt Biznis. 
Nou bay lyen ki mennen nan sit sa yo nan konpayi afilye ak sèten lòt biznis. Nou pa responsab pou ekzamine oswa evalye, epi nou pa garanti ofrann yo nan, nenpòt nan biznis sa yo oswa moun oswa kontni an nan sit entènèt yo. Watch Rapport pa asime okenn responsablite oswa responsablite pou aksyon yo, pwodwi, ak kontni nan tout bagay sa yo ak nenpòt lòt twazyèm pati. Ou ta dwe revize ak anpil atansyon deklarasyon sou vi prive yo ak lòt kondisyon yo itilize.
Presizyon nan Faktirasyon; Enfòmasyon sou Kont; Frè ak Peman. 
Nou rezève nou dwa, avèk oswa san avètisman alavans, pou (a) sispann oswa limite kantite ki disponib nan nenpòt ki pwodwi oswa aspè nan Sèvis yo ak (b) refize pèmèt nenpòt itilizatè yo achte yon pwodwi oswa delivre nenpòt ki pwodwi nan yon itilizatè. Nou ka, nan diskresyon sèl nou, limite oswa anile kantite achte pou chak moun, pou chak kay oswa pou chak lòd. Restriksyon sa yo ka gen ladan lòd yo mete nan oswa anba menm kont kliyan an, ak / oswa lòd ki itilize menm bòdwo ak / oswa adrès anbake a. Nan evènman an ke nou fè yon chanjman nan oswa anile yon lòd, nou ka eseye fè w konnen pa kontakte imèl la ak / oswa adrès bòdwo / nimewo telefòn yo bay nan moman sa a te fè lòd la.

Ou dakò bay aktyèl, konplè ak egzat acha ak enfòmasyon sou kont pou tout acha te fè nan men nou. Ou dakò san pèdi tan mete ajou kont ou ak lòt enfòmasyon, ki gen ladan adrès imel ou ak nimewo telefòn pou nou ka ranpli tranzaksyon ou (yo) ak kontakte ou jan sa nesesè.

Lè ou achte machandiz nan sèvis yo, ou (a) dakò pou peye pri pou machandiz sa yo ki tabli nan sèvis yo, tout anbakman ak manyen chaj yo (si genyen), ak tout taks ki aplikab yo ak frè koutim an koneksyon avèk acha ou (la "Kantite lajan konplè"). Gade sèlman metòd akseptab peman Rapò a se yon transfè labank. Sòf si te note otreman, tout referans lajan yo an dola ameriken. Tout frè yo peyab an akò avèk tèm peman an efè nan moman frè a vin peyab. Lòd pa pral trete jiskaske peman te resevwa nan tout. Yon fwa yo te resevwa peman, lajan sa yo dwe depoze nan kont labank jeneral Watch Rapport la, ki dwe klè se pa ni yon kont konfyans ni yon kont kondisyonèl, epi yo ka itilize pou rezon operasyonèl (tankou peman bay yon twazyèm pati pou achte a nan machandiz). 
Regleman ki aplikab a tout tranzaksyon yo. 
Lisans pou itilize sèvis yo.

Sijè a konfòmite w ak sa yo Regleman pou Itilize, Watch Rapò bay sa a ba ou, yon lisans pèsonèl, ineksklizif, non transfere, revokab, limite (san yo pa dwa a sublansans) jwenn aksè nan epi sèvi ak Sèvis yo (ki gen ladan dènye ak amelyorasyon ki ranplase oswa konplete li nan nenpòt respè epi ki pa distribiye avèk yon lisans separe, ak nenpòt dokiman) sèlman sou òdinatè ak aparèy ke ou posede oswa kontwole, ak sijè a limit ki endike anba a. Sa yo Regleman pou Itilize yo limite a sa sèlman dwa pwopriyete entelektyèl Watch Rapport ak afilye li yo ak lisansye yo epi yo pa enkli okenn dwa sou lòt rive oswa pwopriyete entelektyèl. Nou rezève nenpòt ak tout dwa pa ekspreseman akòde ba ou dapre sa yo Regleman pou Itilize. Dwa limite yo ba ou pou jwenn aksè ak itilizasyon Sèvis yo genyen yon lisans limite epi yo pa konstitye vant okenn pwogram lojisyèl. 
Kont ou. 
Si ou etabli yon kont sou sit la, ou responsab pou kenbe konfidansyalite nan kont ou ak modpas ak pou mete restriksyon sou aksè nan òdinatè w lan, epi ou dakò aksepte responsablite pou tout aktivite ki fèt anba kont ou oswa modpas ou. Watch Rapport vann pwodwi pou timoun, men li vann yo bay granmoun, ki moun ki ka achte pa metòd sèlman nou nan peman, yon transfè fil labank. Si ou poko gen 18 an, ou ka itilize sit la sèlman avèk patisipasyon yon paran oswa yon gadyen legal. Nou rezève nou dwa pou refize sèvis, mete fen nan kont, retire oswa modifye kontni, oswa anile lòd nan diskresyon sèl nou an.
Règ ki gouvène itilizasyon ou nan sit la. 
Ou responsab antyèman pou nenpòt domaj ki soti nan itilizasyon sit ou an. Watch Rapport pa garanti ke fonksyon an oswa operasyon nan sit la pral erè gratis, ke sit la oswa sèvè a ki fè li disponib yo pral gratis nan viris oswa lòt eleman danjere. Kòm yon itilizatè, ou asime tout responsablite pou nenpòt depans, depans, pèt, oswa domaj ki fèt pa ou an koneksyon, ki soti nan, oswa ki rive soti nan itilize nan sit la. 

Ou reprezante ak garanti ke: (a) (mwen) ou pa pral sèvi ak sit la pou nenpòt ki rezon san otorizasyon ki gen ladan kolekte non itilizatè ak / oswa adrès imel nan lòt itilizatè pa elektwonik oswa lòt mwayen nan bi pou yo voye imèl espontaneman oswa lòt kominikasyon elektwonik ; (ii) ou pa pral jwenn aksè nan sit la nan sèvi ak Scripts, robo oswa lòt mwayen otomatik; (iii) ou pa pral jwenn aksè nan sit la nan nenpòt lòt mwayen pase nan koòdone ke nou bay ou oswa angaje nan ankadre san otorizasyon nan, oswa ki lye ak, sit la sof si otreman espesyalman otorize pa nou nan yon akò separe ekri; (iv) ou pa pral transmèt lèt chèn, esansyèl oswa imèl tenten oswa entèfere ak, deranje, oswa kreye yon chay twòp sou sit la oswa rezo yo oswa sèvis ki konekte nan sit la, ki gen ladan, san limit, piratage nan sit la; (v) ou pa pral imite nenpòt lòt moun oswa antite, bay fo idantifikasyon oswa enfòmasyon ki twonpe oswa adrès adrès, oswa anvayi vi prive a, oswa vyole dwa pèsonèl oswa propriétaires, nan nenpòt ki moun oswa antite; (vi) ou dakò ke ou pa pral sèvi ak Sèvis yo si ou pa konplètman kapab ak legalman konpetan dakò ak sa yo Regleman pou Itilize, (vii) ou pral bay Watch Rapport ak kèlkeswa prèv idantite nou ka rezonab mande, (viii) ou pral sèlman sèvi ak Sèvis yo pou rezon legal, (ix) ou pa pral sèvi ak Sèvis yo pou voye oswa estoke nenpòt materyèl ilegal oswa pou rezon fwod oswa angaje yo nan nenpòt kondwit ilegal, ofansif, endesan oswa insuportabl, (x) ou pa pral sèvi ak Sèvis yo fè piblisite, mande oswa transmèt piblisite komèsyal, ki gen ladan "Spam", (xi) ou pa pral sèvi ak Sèvis yo lakòz nwuizans, kontraryete oswa deranjman, (xii) ou pa pral afekte operasyon an apwopriye nan rezo a, (xiii ) ou pa pral eseye mal Sèvis yo nan okenn fason tou, (xiv) ou pa pral kopye, oswa distribye Sèvis yo oswa lòt kontni san pèmisyon ekri nan Watch Rapport, (xv) ou pral sèlman sèvi ak Sèvis yo pou pwòp itilizasyon ou ak pa pral revann li nan yon twazyèm pati y, (xvi) ou pa pral kontourne, enfim oswa otreman entèfere ak karakteristik sekirite ki gen rapò nan sit la oswa karakteristik ki anpeche oswa mete restriksyon sou itilizasyon oswa kopye nenpòt pwopriyete entelektyèl oswa ranfòse limit sou itilizasyon sit la oswa materyèl sa yo sou sit la; ak (xvii) ou pa pral lakòz parèt nenpòt pop-up, pop-anba, fenèt sòti, agrandi bouton, banyèr, piblisite oswa nenpòt lòt bagay ki minimize, kouvri oswa inibit ekspozisyon an plen nan sit la. 

(b) Ou dakò pwoteje Sèvis yo, ak kontni propriétaires yo, enfòmasyon ak lòt materyèl, nan nenpòt aksè san otorizasyon oswa itilizasyon, epi ou dakò ke ou pa pral sèvi ak Sèvis yo oswa sa yo kontni propriétaires, enfòmasyon oswa lòt materyèl eksepte jan yo ekspreseman pèmèt dokiman sa a oswa ekspreseman otorize alekri pa Watch Rapport. Eksepte jan espesyalman pèmèt sa a oswa ekspreseman otorize alekri pa Watch Rapport, ou dakò ke ou pa pral dirèkteman oswa endirèkteman: (mwen) distribye, vann, asiyen, anbri, transfere, lwaye, kontra-lwaye, prè, sublansans, modifye, pataje tan oswa otreman esplwate Sèvis yo nan nenpòt fason san otorizasyon, ki gen ladan men pa limite a sa sèlman pa depase oswa chay kapasite rezo, (ii) sèvi ak Sèvis yo nan nenpòt aranjman biwo sèvis, (iii) kopi, repwodui, adapte, kreye travay derive nan, tradwi, lokalize, pò oswa otreman modifye Sèvis yo, nenpòt ki dènye nouvèl, oswa nenpòt ki pati ladan l 'nan nenpòt ki fòm oswa fason oswa pa nenpòt vle di, (iv) rekòlte oswa grate nenpòt kontni oswa done ki soti nan Sèvis yo, oswa (v) pèmèt nenpòt twazyèm pati angaje nan nenpòt nan zak ki dekri nan kloz (vi), (viii), (ix) ak (x) pi wo a. 

Ou plis konprann epi mwen dakò ke ou pa gen dwa: (mwen) retire oswa chanje nenpòt avi copyright oswa lòt dwa propriétaires oswa dwa restriksyon lejand ki genyen oswa enkli nan Sèvis yo, (ii) dekonpilasyon, demont, ranvèse konpile, ranvèse rasanble, ranvèse tradwi oswa otreman ranvèse enjenyè nenpòt ki pati nan Sèvis yo, nenpòt ki dènye nouvèl, oswa nenpòt ki pati ladan l '(eksepte kòm ak sèlman nan limit la nenpòt ki restriksyon sa yo entèdi pa lalwa ki aplikab oswa nan limit ki ka pèmèt pa tèm yo lisans gouvène itilizasyon nan nenpòt ki konpozan louvri sou ki enkli ak Sèvis yo), (iii) itilize nenpòt mwayen pou dekouvri kòd sous nenpòt pòsyon nan Sèvis yo, oswa (iv) otreman kontoune nenpòt fonctionnalités ki kontwole aksè a oswa otreman pwoteje Sèvis yo. Nenpòt tantativ pou fè nenpòt nan pi wo a se yon vyolasyon dwa Watch Rapport ak lisansye li yo. Si ou vyole restriksyon sa yo, ou ka sijè a pouswit jidisyè ak domaj. Ou dakò plis pa sèvi ak Sèvis yo nan okenn fason anmède, abi, pye ble, menase, difamasyon oswa otreman vyole oswa vyole dwa yo nan nenpòt ki lòt pati, e ke Watch Rapport pa nan okenn fason responsab pou nenpòt ki itilizasyon sa yo pa ou, ni pou nenpòt asèlman, menas, difamatwa, ofansif oswa ilegal mesaj oswa transmisyon ke ou ka resevwa kòm yon rezilta nan lè l sèvi avèk Sèvis yo. 

Ou konprann epi mwen dakò ke Watch Rapport ekspreseman rezève dwa pou anile nenpòt lòd nan nenpòt ki lè pou nenpòt ki rezon. Gade Rapport dwe ranbouse kantite lajan ou peye jiska dat anilasyon an. Anplis de sa, ou konprann epi ou dakò ke Watch Rapport rezève dwa pou refize sèvis nenpòt moun pou nenpòt ki rezon a nenpòt ki lè. 
Presizyon, Konplete ak Alè nan Enfòmasyon. 
Nou pa responsab si enfòmasyon ki disponib sou sit sa a pa egzat, konplè oswa aktyèl. Se materyèl ki sou sit sa a bay pou enfòmasyon jeneral sèlman epi yo pa ta dwe konte sou oswa itilize kòm baz la sèl pou pran desizyon san yo pa konsilte prensipal, pi egzak, pi konplè oswa timelier sous enfòmasyon. Nenpòt ki reliance sou materyèl la sou sit sa a se sou pwòp risk ou. Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri ou lib pou rele sant sèvis kliyan nou an nan (800) 571-7765. Sit sa a ka genyen sèten enfòmasyon istorik. Enfòmasyon istorik, nesesèman, se pa aktyèl epi yo bay pou referans ou sèlman. Nou rezève nou dwa a modifye sa ki nan sit sa a nan nenpòt ki lè, men nou pa gen okenn obligasyon mete ajou nenpòt enfòmasyon sou sit nou an. Eksepte kote yo note otreman, pri lis la, pri estime Yo Vann an Detay, sijere pri Yo Vann an Detay, oswa enfòmasyon pri ki sanble parèt pou Machandiz reprezante pri an detay konplè ki nan lis sou pwodwi nan tèt li, sijere pa manifakti a oswa founisè, oswa estime an akò ak pratik endistri estanda ; oswa valè a estime Yo Vann an Detay pou yon atik comparably chin an tap ofri yon lòt kote. Pri sa yo se yon estimasyon pri konparatif epi yo ka oswa pa ka reprezante pri dominan nan chak zòn nan nenpòt ki jou patikilye. Nou pa fè okenn reprezantasyon oswa garanti sou presizyon oswa konplè nan nenpòt ki prix oswa lòt enfòmasyon ki enkli nan sit sa a, epi ou pa ta dwe konte sou enfòmasyon sa a. Pri aktyèl Yo Vann an Detay ka varye anpil de sa yo montre nan sit sa a. Nou rezève nou dwa a modifye nenpòt enfòmasyon de tan zan tan san avètisman, ki gen ladan, men se pa sa sèlman, enfòmasyon konsènan pri, modèl, ak espesifikasyon. Nou pa asime okenn responsablite pou presizyon, konplè oswa otantisite nan nenpòt enfòmasyon ki nan sit sa a, ki gen ladan pri yo estime Yo Vann an Detay. Ou dakò ke se responsablite w pou kontwole chanjman nan sit nou an. 
Pwopriyete entelektyèl. 
Sèvis yo ak kontni yo, ki gen ladan "gade ak santi" yo (egzanp, tèks, grafik, imaj, logo), kontni propriétaires, enfòmasyon ak lòt materyèl, yo pwoteje anba pwopriyete entelektyèl, copyright, trademark ak lòt lwa yo. Ou rekonèt epi dakò ke Watch Rapport ak / oswa lisansye li yo posede tout dwa, tit ak enterè nan ak nan Sèvis yo (ki gen ladan san limitasyon nenpòt ak tout patant, copyright, sekrè komès, trademark, montre-jan, konnen ki jan-yo ak nenpòt ak tout lòt dwa pwopriyete entelektyèl ladan l 'oswa ki gen rapò ak li) epi ou dakò pa pran okenn aksyon (yo) ki konsistan avèk enterè an komen sa yo. Ou pa jwenn okenn dwa oswa lisans anba nenpòt nan patant Watch Rapò a (oswa lisansye li yo), aplikasyon pou patant, kopirayt, sekrè komèsyal, mak komèsyal oswa lòt dwa pwopriyete entelektyèl sou kont Regleman Itilizasyon sa yo. Ou rekonèt ak dakò ke karakteristik yo ak fonctionnalités nan Sèvis yo, ak tout lojisyèl, kontni, done, enfòmasyon ak materyèl ki genyen ladan yo se enfòmasyon konfidansyèl ak propriétaires nan Watch Rapport (oswa lisansye li yo), ak kòmsadwa ou dakò ak (a) kenbe konfidansyalite a nan enfòmasyon sa yo lè l sèvi avèk efò rezonab ak swen (men nan okenn evènman mwens pase efò yo menm ak swen ou itilize yo pwoteje pwòp enfòmasyon konfidansyèl ak propriétaires ou) epi yo pa divilge enfòmasyon sa yo bay nenpòt twazyèm pati san yo pa konsantman alavans ekri nan Watch Rapport ak (b) sèlman itilize enfòmasyon sa yo nan bi pou yo sèvi ak Sèvis yo bay nan Watch Rapport anba a. 

Nenpòt ak tout (a) sijesyon pou koreksyon, chanjman ak modifikasyon nan Sèvis yo ak lòt fidbak (ki gen ladan men pa limite a sityasyon nan ekri oswa oral fidbak), enfòmasyon ak rapò bay Watch Rapport pa ou (kolektivman "Feedback") ak tout (b) amelyorasyon, mizajou, modifikasyon oswa amelyorasyon, kit se te fè, kreye oswa devlope pa Watch Rapport oswa otreman ki gen rapò ak Sèvis yo (kolektivman, "Revizyon"), yo epi yo pral rete pwopriyete Watch Rapport. Ou rekonèt ak ekspreseman dakò ke nenpòt ki kontribisyon nan Feedback oswa Revizyon pa fè sa epi yo pa pral ba ou akòde ou nenpòt dwa, tit oswa enterè nan Sèvis yo oswa nan nenpòt ki Feedback oswa Revizyon. Tout Feedback ak Revizyon vin pwopriyete a sèl ak eksklizif nan Watch Rapport ak Watch Rapport ka itilize ak divilge Feedback ak / oswa Revizyon nan nenpòt fason ak pou nenpòt ki rezon tou sa san avètisman oswa konpansasyon pou ou ak san retansyon pa ou nan nenpòt ki propriétaires oswa lòt dwa oswa reklamasyon. Ou asiyen sa a Watch Watch nenpòt ak tout dwa, tit ak enterè (ki gen ladan, men pa limite a, nenpòt patant, copyright, sekrè komès, trademark, montre-jan, konnen ki jan-, dwa moral ak nenpòt ak tout lòt dwa pwopriyete entelektyèl ) ke ou ka genyen nan ak nan nenpòt ak tout Feedback ak Revizyon. Sou demann Watch Rapport, ou pral egzekite nenpòt ki dokiman, enskripsyon oswa ranpli ki nesesè yo bay efè a devwa ki pi wo a. 
Sosyal Media / Reviews sou entènèt. 
Gade Rapport konprann wòl enpòtan ke revizyon sou entènèt jwe nan bati repitasyon yon biznis. Nou konprann tou dezi kliyan nou yo bay yon revizyon sou entènèt. Pandan ke nou toujou fè efò yo ofri ou ak bon jan kalite a pi byen konsènan itilizasyon ou nan Sèvis yo, nou rekonèt ke de tan zan tan ka gen yon malè ki gen rapò ak relasyon ou avèk nou. Watch Rapport ap travay nan yon fason apwopriye pou rezoud nenpòt malè ki ka rive. Satisfaksyon ou se priyorite nimewo nou an. 

Pou sa, Watch Rapport konfòme 100% ak Lwa sou Evalyasyon Konsomatè Revizyon ki ranfòse pa FTC la. Pandan ke nou kwè nan evalyasyon konsomatè onèt nou pa pral tolere revizyon ki gen nenpòt nan diskou sa yo entèdi: (1) nenpòt diskou ki gen enfòmasyon konfidansyèl oswa prive - pou egzanp, finansye yon moun, medikal, oswa enfòmasyon dosye pèsonèl oswa sekrè komès yon konpayi an ; (2) nenpòt diskou ki difamab, anmède, abizif, obsèn, vilgè, seksyèl eksplisit, oswa ki pa apwopriye ak respè ras, sèks, seksyalite, etnisite, oswa lòt karakteristik intrinsèques; (3) nenpòt diskou ki pa gen rapò ak pwodwi oswa sèvis konpayi an; oswa (4) nenpòt diskou ki klèman fo oswa ki twonpe. Tanpri dwe avize si ou afiche diskou entèdi, Watch Rapport pral fè tout efò, ki gen ladan men pa limite a sa sèlman, aksyon legal, yo gen li pran desann imedyatman. 

Ou ta dwe jwenn tèt ou vle afiche yon revizyon negatif, tanpri anvan ou afiche rele nou pale sou pwoblèm nan. Gen plis chans gen yon enkonpreyansyon e nou vle adrese enkyetid ou byen vit epi rezoud pwoblèm lan nan yon fason favorab. 
Lisans Grant - Kontni itilizatè 
Kòm yon kondisyon pou ou sèvi ak Sèvis yo, ou akòde sa a yo Gade Rapport yon inekklizif, tout tan, irevokabl, redevans-gratis, atravè lemond, transfere, lisans lisansyeu aksè, itilize, repwodui, transmèt, montre, pibliye, distribye, modifye ak adapte ak kreye travay derive nan nenpòt ki kontni ke ou Upload, pibliye, soumèt oswa transmèt yo dwe disponib nan Sèvis yo ("kontni ou"). Lè ou soumèt kontni ou nan Sèvis yo, ou reprezante ak garanti (a) ke ou posede oswa otreman kontwole tout dwa yo nan kontni ou, ki gen ladan san limit, tout copyrights, (b) ke kontni ou se egzat, ak (c) ke itilize nan kontni ou pa vyole sa yo Regleman pou Itilize oswa Règleman sou enfòmasyon prive epi yo pa pral lakòz aksidan nan nenpòt ki moun oswa antite. Nou pa pran okenn responsablite ak asime okenn responsablite pou nenpòt ki kontni oswa materyèl soumèt oswa afiche nan Sèvis yo pa ou menm oswa nenpòt twazyèm pati.

NOU RESÈVE DWA POU RETIRE NENP CONTT KONTENYE, MATERYÈL, OUBYEN SUBMISYON POU NENPAST REZON, ENKLI SI NOU DETÈMINEN NAN SÈL DISKRETYON NOU LI VYOLE NENP LAT LWA OUBYEN DWA NENPYT MOUN, VYOLE DWA NENPYT MOUN, OUBYEN OU L OTHERT ENPWOPRIYE SIT OSWA SÈVIS. 
Sèvis ak materyèl twazyèm pati 
Sèten Sèvis ka montre, gen ladan oswa fè disponib kontni, done, enfòmasyon, aplikasyon oswa materyèl ki soti nan twazyèm pati ("Materyèl Twazyèm Pati") oswa bay lyen ki mennen nan sèten sit entènèt twazyèm pati. Lè l sèvi avèk Sèvis yo, ou rekonèt epi mwen dakò ke Watch Rapport pa responsab pou ekzamine oswa evalye kontni, presizyon, konplè, ponktyalite, validite, konfòmite copyright, legalite, desans, bon jan kalite oswa nenpòt lòt aspè nan Materyèl Twazyèm Pati oswa sit entènèt. Watch Rapport pa garanti oswa andose epi li pa asime epi li pa pral gen okenn responsablite oswa responsablite pou ou menm oswa nenpòt lòt moun pou nenpòt sèvis twazyèm pati, materyèl twazyèm pati oswa sit entènèt, oswa pou nenpòt lòt materyèl, pwodwi, oswa sèvis nan twazyèm pati . Materyèl Twazyèm Pati ak lyen ki mennen nan lòt sit wèb yo bay sèlman kòm yon konvenyans pou ou.

 Sèvis twazyèm pati ak materyèl twazyèm pati ki ka jwenn aksè nan parèt sou oswa lye nan soti nan Sèvis yo epi yo pa disponib nan tout lang oswa nan tout peyi yo. Watch Rapport pa fè okenn reprezantasyon ke nenpòt sèvis twazyèm pati ak materyèl Twazyèm Pati yo apwopriye oswa ki disponib pou itilize nan nenpòt kote patikilye. Nan limit ou chwazi pou ou jwenn aksè nan sèvis sa yo oswa Materyèl Twazyèm Pati, ou fè sa nan pwòp inisyativ ou epi yo responsab pou konfòmite avèk nenpòt lwa ki aplikab, ki gen ladan men pa limite a sa ki aplikab lwa lokal yo. 
Siyati Elektwonik. 
Pou rezon tranzaksyon an, ou dakò ak itilizasyon siyati elektwonik, resi avi pa imèl oswa lòt mwayen elektwonik, ITILIZASYON KONTRA ELEKTWONIK, ak aksepte kondisyon sa yo nan itilizasyon pa mwayen elektwonik. 
Limit responsabilite nou nan garanti. 
OU SÈLMAN AK ANPIL RESPONSAB POU ITILIZASYON OU SÈVIS YO, ENKLI ENTRAKSYON AK L OTHERT ITILizatè SÈVIS YO. OU EXPRESSMENT AKONÈT AK dakò ke ITILIZASYON SÈVIS YO SÈL NAN RISK SÈL OU AK RISK ANTYE KONSÈNAN KALITE SATISFAKTWA, PÈFANCEMANMAN, PRECISITE AK EFFF SE AK OU. Nan limit maksimòm PÈMÈT pa lwa ki aplikab, sèvis yo (ki gen ladan, san yo pa limit, nenpòt ki materyèl twazyèm pati, lojisyèl twazyèm pati oswa sèvis) yo ba ou sou yon "jan li ye" ak "jan ki disponib" baz, ak tout defo epi san yo pa. GARANTI NENPINDT KALITE, AK GADE RAPPORTT MANJE REKLÈ EXPRESSMAN TOUT GARANTI AK KONDISYON AK RESPÈ SÈVIS YO (ENKLI ITILIZASYON, PERF PERMASYON AK SIPPORT A), OUBYEN EKSPRÈS, ENPLIQUÉ OUBYEN LEGAL, ENKLI, Men, san yo pa limite, oswa kondisyon kalite machann, nan bon jan kalite ki satisfezan, nan kapasite pou yon patikilye OBJEKTIF, nan presizyon, nan trankil plezi, TIT OSWA non kontravansyon-an THIRD DWA PATI, entèferans ak plezi, konplè, entegrasyon, FREEDOM nan domaj oswa enfimite Aparèy, san enteripsyon SÈVI AK TOUT GARANTI KI ENPLIKE SOTI NENP COT KOU KI GEN POU TRETE OSWA ITILIZASYON KOMÈS. WAPCH RAPPORT PA GARANTI KE (A) SÈVIS YO Satisfè kondisyon ou yo, (B) OPERASYON SÈVIS YO PAP ENTERROMPE OUBYEN VIRIS- OSWA ERÈ GRATIS, (C) SA SÈVIS YO FONKSYONE OSWA KONPATIB AK TOUT L WITHT APLIKASYON OSWA NENPYT SISTÈM OSWA APARÈY PATIKILYE, OSWA (D) DEFÈ NAN SÈVIS YO YO AP Korije. NENPYT KONSÈY ORAL OUBYEN EKRI KI BAY PA RAPPORT PWOVÈT OSWA AJAN OTORIZE LI YO PAP REZIME POU KREYE OKENN GARANTI. PA GEN ENFATIONMASYON ORAL OSWA EKRI OUBYEN KONSÈY KI BAY PA RAPPORTT WATCH OUBYEN REPREZANTAN OTORIZE LI PAP KREYE YON GARANTI. KÈK JURISDIKSYON PA PÈMÈT EKLIZYON GARANTI ENPLIQUES KONSA KÈK OSWA TOUT EXKLIZYON ANSANM YO PA KA APLIKE POU OU. 
Limit nan responsablite. 
TOUT ENFATIONMASYON, KONTENAN, MATERYÈL, MARCHANDISE AK L INCT SÈVIS ENKLI SOU OSWA OU L MT OU FÈ DISPONIB POU OU NAN OSWA TRAVAY SIT LA YO BAY SOU yon baz "jan sa ye" AK "KI DISPONIB", sof si yon lòt jan espesifye nan ekri. 

Nan tout limit PÈMISIB POU LWA APLIKAB, WAPCH RAPPORT REJÈ TOUT GARANTI, EKSPRÈS OSWA ENPLIQUÉ, ENKLI, men pa limite a sa sèlman, GARANTI ENPLIKAB nan machannab ak anfòm pou yon bi patikilye, ki gen rapò ak tranzaksyon ki gen rapò ak MERCHAN. POU OU. 

Nan tout evènman nan tout kondisyon sa yo nan Itilizasyon, ou dakò ke limit la legal nan responsablite nou an ba ou pou nenpòt reklamasyon oswa aksyon pou pèdi, domaje, oswa detwi machandiz ke ou te voye ba nou pa dwe depase pi piti nan òf nou an ba ou oswa $ 1,000.00 POU tranzaksyon. SAN KONSA, SI MERCHANDISE NOU RESEVWA NAN OU (I) DIFERAN MATERYÈLMAN NAN DESKRIPSYON MERCHANDISE OU FÈ POU NOU, (II) GEN YON NIMEWO SÈL MODIFYE OUBYEN MUTILYE, OUBYEN (III) SE YON FALSITE OUBYEN KOPI REPLIK , Lè sa a, limit legal la nan responsablite nou an ba ou pou nenpòt reklamasyon oswa aksyon pou pèdi, domaje, oswa detwi machandiz ke ou te voye ba nou pa dwe depase $ 100.00 ak respè tankou machandiz. 

OU dakò ke nou pa pral responsab pou (a) ENSIDAN, ESPESYAL, endirèk, konsekan, Egzanplè, spekulatif, OSWA domaj PUNITIF, oswa pèt nan pwofi oswa opòtinite; OUBYEN (b) Nenpòt REKLAMASYON, DEMANN, OUBYEN AKSYON POU NENP CLT REKLAMASYON SUBROGASYON POTE POTE ASIRANS OU, NAN CHAK KA RELASYON AK NENP TRANST TRANZAKSYON, MERCHANDISE, SIT LA, OUBYEN NENP OTHERT L PROT SÈVIS WAPCH RAPPORT BAY OU, AK OU EKSPESYE E ESPESIFIKALMAN RETIRE NENP CLT REKLAMASYON SUBROGASYON SOU KONSÈY OU OSWA SOU MITÈ POTE ASIRANS OU. 

SÈTEN LWA ETA PA PÈMÈT LIMIT SOU GARANTI ENPLIQUES OSWA EKLIZYON OSWA LIMIT SÈTEN DOMAJ. SI LWA SA YO APLIKE POU OU, KÈK OSWA TOUT NÈT AVÈTISMAN SOU PWOGRAM, EKLIZYON, OSWA LIMIT POU PA APLIKE POU OU, E OU KA GEN DWA ADISYONAL. 

Pa limite fraz ki anvigè, ou dakò ke limit ki anwo yo nan responsablite ansanm ak lòt dispozisyon ki nan sa yo Regleman pou Itilize ki limite responsablite yo se kondisyon esansyèl nan sa yo Regleman pou Itilize e ke Watch Rapport pa ta vle akòde ou dwa ki tabli nan sa yo Regleman pou Itilize men pou akò ou a limit ki anwo yo nan responsablite. Ou ap dakò ak limit sa yo nan responsablite pwovoke Watch Rapport akòde ou dwa ki tabli nan sa yo Regleman pou Itilize. 
Resevwa lajan
Ou dakò pou dedomaje, defann epi kenbe inonsan Watch Rapport, ofisye li yo, direktè yo, manadjè yo, manm yo, anplwaye yo, avoka yo, ajan yo, afilye yo, moun ki bay lisans yo ak founisè yo (kolektivman "Pati yo endamni") soti nan ak kont nenpòt ak tout reklamasyon, depans yo. , domaj, pèt, depans, amann, ak penalite, ki gen ladan, men pa limite a sa sèlman, frè avoka rezonab, ki fèt pa nenpòt nan Pati yo endamni ki soti nan oswa ki rive soti nan oswa an koneksyon avèk nenpòt ki vyolasyon oswa vyolasyon sa yo Regleman pou Itilize pa ou menm oswa nenpòt moun ki aji sou non ou, oswa vyolasyon ou nan nenpòt ki dwa nan yon twazyèm pati, oswa nenpòt itilizasyon san otorizasyon nan Sèvis yo, oswa neglijans ou oswa move konduit volontè oswa kòm yon rezilta nan nenpòt ki enfòmasyon fo oswa materyèl ki twonpe ou bay Watch Rapò (ki gen ladan, san limitasyon reprezantasyon ou yo ak garanti yo gade rapò konsènan an komen nan machandiz la ak otorite ou nan vann machandiz la yo gade rapò). 
Abitraj ak egzansyon aksyon klas la. 
Seksyon sa a gen ladan yon akò abitraj ak yon akò ke tout reklamasyon yo pral pote sèlman nan yon kapasite endividyèl (epi yo pa kòm yon aksyon klas oswa lòt pwosedi reprezantan). Tanpri, li li avèk atansyon. Ou ka chwazi soti nan akò a abitraj pa swiv pwosedi a opt soti dekri anba a. 

Egzansyon Aksyon Gwoup: Nenpòt Reklamasyon (jan sa defini anba a) dwe pote nan kapasite endividyèl pati respektif la, epi yo pa kòm yon pleyan oswa manm klas nan nenpòt klas pretandi, kolektif, reprezantan, plentif miltip, oswa pwosedi ki sanble ("Gwoup Aksyon") . Pati konsèné yo ekspreseman renonse nenpòt kapasite pou kenbe nenpòt aksyon klas nan nenpòt fowòm. Si Reklamasyon an sijè a abitraj, abit la pa pral gen otorite konbine oswa total reklamasyon menm jan an oswa fè nenpòt ki aksyon klas ni fè yon prim bay nenpòt moun oswa antite ki pa yon pati nan abitraj la. Nenpòt reklamasyon ke tout oswa yon pati nan egzansyon Gwoup Aksyon sa a pa ka ranfòse, san konsyans, anile, oswa anile kapab detèmine sèlman pa yon tribinal ki gen jiridiksyon konpetan e non pa yon abit. Pati yo konprann ke nenpòt dwa pou litije nan tribinal la, pou gen yon jij oswa jiri ki deside ka yo, oswa yo dwe yon pati nan yon aksyon klas oswa reprezantan, anile, e ke nenpòt reklamasyon yo dwe deside endividyèlman, nan abitraj. 

Si yo jwenn egzansyon Gwoup Aksyon sa a ki pa ka ranfòse, lè sa a tout Akò Abitraj la, si otreman efikas, yo pral nil ak anile. Abit la ka bay soulajman deklaratif oswa enjonktif sèlman an favè pati endividyèl la k ap chèche soulajman epi sèlman nan limit ki nesesè pou bay soulajman jistifye pa reklamasyon endividyèl pati sa a. Si pou nenpòt ki rezon yon reklamasyon pwosedi nan tribinal olye ke nan abitraj, ou menm ak Watch Rapport chak anile nenpòt dwa nan yon pwosè jiri. 

1. Pwosesis enfòmèl Premye. Ou dakò ke nan evènman an nan nenpòt ki diskisyon ant ou menm ak Watch Rapport, ou pral premye kontakte Watch Rapport epi fè yon bon lafwa soutni efò yo rezoud dispit la anvan recourir nan plis fòmèl mwayen pou rezolisyon, ki gen ladan san limitasyon nenpòt aksyon nan tribinal la. 

2. Akò Abitraj. Aprè pwosesis enfòmèl rezolisyon dispit la, nenpòt diskisyon ki rete, konfli, oswa reklamasyon (kolektivman, "Reklamasyon") ki gen rapò ak nenpòt fason nan itilizasyon ou nan Sèvis yo ak / oswa Watch Rapò a machandiz, ki gen ladan Sèvis yo, oswa ki gen rapò ak nenpòt fason ak la kominikasyon ant ou menm ak Watch Rapport oswa nenpòt lòt itilizatè nan Sèvis yo, pral finalman rezoud pa abitraj obligatwa. Akò abitraj obligatwa sa a aplike egalman pou ou menm ak Watch Rapport. Sepandan, akò abitraj sa a pa (a) gouvène nenpòt Reklamasyon pa Watch Rapport pou kontravansyon nan pwopriyete entelektyèl li yo oswa aksè nan Sèvis yo ki pa otorize oswa depase otorizasyon yo akòde nan sa yo Regleman pou Itilize oswa (b) anpeche ou fè pou sèvi ak aplikab ti pwosedi tribinal reklamasyon nan ka ki apwopriye yo. 

Abitraj pi enfòmèl pase yon pwosè nan tribinal. Pa gen jij oswa jiri nan abitraj. Olye de sa, dispit la rezoud pa yon abit net. Revizyon tribinal yon prim abitraj limite. Eksepte nan mezi pati yo dakò otreman, abit yo ka bay menm domaj ak soulajman ke yon tribinal ka bay. Sepandan, ou dakò ke Abitraj la pa dwe gen dwa bay konsekan, pinitif, spéculatif, endirèk, ensidan, espesyal, oswa egzanplè domaj. Ou dakò ke Lwa Federal Abitraj US la gouvène entèpretasyon ak ranfòsman dispozisyon sa a, e ke ou menm ak Watch Rapport yo chak ap renonse dwa pou yon jijman pa jiri oswa pou patisipe nan yon aksyon kolektif. Ou ekspreseman dakò ke nenpòt Abit sa yo gen jiridiksyon pèsonèl sou ou. Ou renonse tout defans mank de jiridiksyon pèsonèl ak fowòm ki pa konvenyans. Ou dakò pou respekte tout desizyon ak prim ki te rann nan pwosedi Abitraj sa yo, e ke desizyon sa yo ak prim ki te rann pa Abitraj la dwe final ak definitif. Pwovizyon abitraj sa a pral siviv nenpòt revokasyon nan kondisyon sa yo nan Itilize. 

Si ou vle kòmanse yon pwosedi abitraj, apre yo fin swiv pwosedi enfòmèl rezolisyon dispit la, ou dwe voye yon lèt mande abitraj ak dekri reklamasyon ou a 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449. Abitraj la pral administre pa Asosyasyon Abitraj Ameriken (AAA) anba règleman li yo ki gen ladan, si ou se yon moun, Pwosedi Siplemantè AAA a pou diskisyon ki gen rapò ak konsomatè yo. Si ou pa yon moun oswa ou te itilize Sèvis yo nan non yon antite, Pwosedi Siplemantè AAA a pou Konfli ki gen rapò ak Konsomatè yo pa pral itilize. Règ AAA yo disponib nan www.adr.org oswa lè w rele 1-800-778-7879. 

Nimewo a nan abit yo pral youn. Ou ka chwazi pou fè abitraj la fèt nan telefòn, ki baze sou soumèt ekri. Abitraj la ap fèt nan Lake Tahoe (Stateline), NV. Abitraj la ap fèt nan lang angle a. Règleman yo AAA ak lwa yo nan eta a nan Nevada, eksepte konfli li yo nan règleman lalwa, gouvène sa yo Regleman pou Itilize ak itilizasyon ou nan Sèvis yo. Jijman sou prim lan rann pa abit la ka antre nan nenpòt tribinal ki gen jiridiksyon konpetan ladan l '. 

Peman tout frè depoze, administrasyon ak abit pral gouvène pa règleman AAA a. Ou menm ak nou pral peye frè administratif ak abit la ak lòt depans an akò avèk règleman abitraj ki aplikab yo, men si règleman abitraj aplikab yo oswa lwa yo egzije pou Watch Rapport peye yon pi gwo pòsyon oswa tout frè ak depans sa yo nan lòd pou seksyon sa a. dwe aplikab, Lè sa a, Watch Rapport ap gen dwa pou yo chwazi pou peye frè yo ak depans yo epi kontinye nan abitraj oswa refize fè sa epi yo gen pwoblèm lan rezoud nan tribinal yo. Pati dominan an ap gen dwa a depans, frè avoka rezonab, ki ka pa tribinal la nan menm aksyon an oswa nan yon aksyon separe pote pou objektif sa a, nan adisyon a nenpòt ki lòt soulajman ki pati sa a ka gen dwa. 

Abit la, epi yo pa nenpòt tribinal federal, eta, oswa lokal yo, ap gen otorite san konte rezoud nenpòt dispit ki gen rapò ak entèpretasyon an, aplikabilite, enkonsyabilite, arbitrability, ranfòsablite, oswa fòmasyon nan akò sa a abitraj, ki gen ladan nenpòt reklamasyon ke tout oswa nenpòt nan akò abitraj sa a anile oswa anile. Sepandan, fraz ki vin anvan an pa pral aplike nan seksyon "Egzanpsyon Aksyon Gwoup" anba a. 

Si ou pa vle abitre diskisyon ak Watch Rapport epi ou se yon moun, ou ka patisipe nan akò abitraj sa a pa voye yon lèt bay 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 nan lespas trant (30) jou nan premye a nan dat la ou aksè oswa itilize Sèvis yo. 
Dispozisyon Jeneral. 
1. Avi. Ou rekonèt epi dakò ke ou te ban nou adrès imèl la, adrès fizik, ak nimewo telefòn ki nan dosye nou yo, epi se responsablite w pou bay nou nenpòt enfòmasyon kontak aktyèl oswa ajou. Ou rekonèt plis ak dakò ke: (mwen) nenpòt ki mesaj imèl ke nou voye ba ou jije yo te efektivman resevwa pa ou ak konstitye avi akòz ou pa imèl; ak (ii) nenpòt mesaj telefòn nou kite avèk ou, nenpòt moun ki reponn telefòn ou, oswa sou machin reponn ou oswa sèvis ou resevwa efektivman epi konstitye avi kòmsadwa ba ou pa telefòn.  

2. Ranplase charjeur. Nan evènman an nan nenpòt ki grèv, dezòd nan sèvis, oswa nenpòt lòt pwoblèm ke nou ta ka rankontre ak ekspeditè, nou rezève dwa a nan diskresyon nou yo ranplase ekspeditè ak yon lòt konpayi asirans anbake.  

3. Lwa ekspòtasyon. Ou dakò ke ou pa pral ekspòtasyon oswa re-ekspòtasyon, dirèkteman oswa endirèkteman Sèvis yo ak / oswa lòt enfòmasyon oswa materyèl yo bay nan Watch Rapport anba a, nan nenpòt ki peyi pou ki Etazini oswa nenpòt lòt jiridiksyon ki enpòtan mande pou nenpòt ki lisans ekspòtasyon oswa lòt gouvènman apwobasyon nan moman ekspòtasyon san yo pa jwenn premye lisans sa a oswa apwobasyon. An patikilye, men san limitasyon, Sèvis yo pa ka ekspòte oswa re-ekspòte (a) nan nenpòt ki peyi Etazini anbago oswa nenpòt ki peyi ki te deziyen pa Gouvènman Ameriken an kòm yon "teworis sipòte" peyi, oswa (b) bay nenpòt moun ki nan lis sou nenpòt lis Gouvènman ameriken ki entèdi oswa ki gen restriksyon sou pati yo, ki gen ladan lis Depatman Trezò Ameriken an nan Sitwayen Deziyen Espesyalman oswa lis Depatman Komès Etazini refize Moun oswa Lis Antite. Lè l sèvi avèk Sèvis yo, ou reprezante ak garanti ke ou pa sitiye nan nenpòt ki peyi sa yo oswa sou nenpòt ki lis sa yo. Ou dakò tou ke ou pa pral sèvi ak pwodwi sa yo pou nenpòt ki rezon ki entèdi nan lwa Etazini, ki gen ladan, san limitasyon, devlopman, konsepsyon, fabrike oswa pwodiksyon nikleyè, misil, oswa zam chimik oswa byolojik. Ou responsab pou ak prezant sa a dakò konfòme ak depans sèl ou a ak tout lwa ki aplikab Etazini ekspòtasyon ak règleman yo. 

4. Dwa restriksyon Gouvènman Ameriken an. Sèvis yo ak dokiman ki gen rapò yo se "Atik Komèsyal", menm jan tèm sa a defini nan 48 CFR § 2.101, ki fòme ak "Komèsyal lojisyèl òdinatè" ak "Komèsyal lojisyèl òdinatè Dokimantasyon", tankou tèm sa yo yo te itilize nan 48 CFR § 12.212 oswa 48 CFR § 227.7202, jan sa aplikab. Ki konsistan avèk 48 CFR § 12.212 oswa 48 CFR § 227.7202-1 jiska 227.7202-4, jan sa aplikab, lojisyèl òdinatè komèsyal ak dokiman lojisyèl òdinatè komèsyal yo te lisansye pou itilizatè fen Gouvènman ameriken yo (a) sèlman kòm atik komèsyal ak (b) ak sèlman dwa sa yo kòm yo akòde bay tout lòt itilizatè fen dapre tèm ak kondisyon ki nan dokiman sa a. 

5. Konvansyon Nasyonzini. Ou menm ak Watch Rapport dakò ke Konvansyon Nasyonzini sou Kontra pou Vann Entènasyonal nan Machandiz pa pral aplike nan entèpretasyon an oswa konstriksyon sa yo Regleman pou Itilize.

6. Depatman Afè Konsomatè yo. Daprè Seksyon 1789.3 Kòd Sivil Kalifòni an, itilizatè Sèvis Kalifòni yo resevwa avi espesifik dwa konsomatè sa yo: Yo ka kontakte Inite Asistans Plent Divizyon Sèvis Konsomatè nan Depatman Afè Konsomatè Kalifòni nan 1625 North Market Boulevard, Suite N 112 Sacramento, CA 95834, oswa pa telefòn nan (800) 952-5210. 

7. Revokasyon. Si ou vyole nenpòt nan kondisyon ki nan Regleman pou Itilize sa yo, tout lisans yo akòde pa Watch Rapport, ki gen ladan pèmisyon yo sèvi ak Sèvis yo, ap mete fen otomatikman. Anplis de sa, Watch Rapport ka sispann, enfim, oswa efase Kont Itilizatè ou ak / oswa Sèvis yo (oswa nenpòt ki pati nan pi wo a) avèk oswa san avètisman, pou nenpòt ki rezon oswa ki pa gen okenn. Si Watch Rapport efase Kont Itilizatè ou pou nenpòt ki vyolasyon sispèk nan Regleman pou Itilize sa yo pa ou, ou entèdi pou re-enskri pou Sèvis yo anba yon non diferan. Nan evènman an nan kont itilizatè sipresyon pou nenpòt ki rezon, Watch Rapport ka, men se pa sa oblije, efase nenpòt nan kontni ou. Gade Rapport pa dwe responsab pou sipresyon (oswa echèk nan efase) kontni ou. Tout seksyon ki pa nati yo ta dwe siviv revokasyon an nan sa yo Regleman pou Itilize dwe kontinye nan tout fòs ak efè ki vin apre ak malgre nenpòt revokasyon nan Akò sa a pa Watch Rapport oswa ou. Revokasyon pa pral limite nenpòt nan lòt dwa Watch Watch oswa remèd nan lalwa oswa nan ekite. 

8. egzansyon. Li se ekspreseman konprann ke nan evènman an nenpòt pati nan nenpòt okazyon echwe pou pou fè nenpòt tèm dokiman sa a ak lòt pati a pa ranfòse tèm sa a, echèk la ranfòse nan nenpòt okazyon pa pral konstitye yon egzansyon nan nenpòt tèm epi yo pa pral anpeche ranfòsman sou nenpòt lòt okazyon.  

9. Pasyèl envalidite. Si nenpòt dispozisyon ki ladan yo oswa vin, nan nenpòt ki lè oswa pou nenpòt ki rezon, enforzab oswa envalid, pa gen okenn lòt dispozisyon nan dokiman sa a pral afekte kidonk ak dispozisyon ki rete yo ap kontinye ak menm efè a tankou si dispozisyon sa yo ki pa aplikab oswa envalid pa pral yo te mete dokiman sa a; bay ke kapasite nan nenpòt ki pati yo jwenn anpil negosye-pou pèfòmans nan lòt la pa pral gen kidonk te afekte.  

10. Modifikasyon. Nou ka modifye sa yo Regleman pou Itilize a nenpòt ki lè. Modifikasyon vin efikas imedyatman sou premye aksè ou nan oswa itilize nan Sèvis yo apre dat la "Dènye revize" nan tèt la nan sa yo Regleman pou Itilize. Si nou fè chanjman ki materyèl, nou ka itilize efò rezonab pou eseye fè ou konnen, ki gen ladan pa imèl oswa mete yon avi enpòtan sou sit entènèt la. Sepandan, se sèl responsablite ou pou revize kondisyon itilizasyon tanzantan pou wè nenpòt chanjman sa yo. Kontinye aksè ou oswa itilize nan Sèvis yo apre modifikasyon yo te vin efikas yo pral jije aksepte definitif ou nan kondisyon ki modifye nan Itilize. Si ou pa dakò ak modifikasyon yo nan kondisyon ki nan Itilize, Lè sa a, tanpri pa gen aksè oswa itilize Sèvis yo. 

11. Kontraktè endepandan. Pa gen anyen ki nan kondisyon sa yo nan Itilizasyon yo pral jije konstitye swa pati kòm ajan an oswa reprezantan nan lòt pati a oswa tou de pati yo kòm antreprenè jwenti oswa patnè pou nenpòt ki rezon.

12. Taks. Ou se sèl responsab pou nenpòt ak tout devwa, taks, prelèvman oswa frè (ki gen ladan nenpòt ki lavant, itilize oswa kenbe taks) enpoze sou oswa an koneksyon avèk sa yo Regleman pou Itilize pa nenpòt ki otorite. 

13. Tit ak Tit. Tèt yo ak tit yo se eleman pou referans ak konvenyans sèlman ak nan okenn fason defini, limite oswa dekri sijè ki abòde lan sa yo Regleman pou Itilize oswa entansyon nan nenpòt ki dispozisyon. 

14. Sekou Injonktif. Ou dakò ke yon vyolasyon nan kondisyon sa yo nan Itilize ap lakòz blesi irevèrsibl Watch Rapport pou ki domaj monetè pa ta dwe yon remèd adekwa ak Watch Rapport dwe gen dwa a soulajman ekitab nan adisyon a nenpòt ki remèd li ka genyen anba a oswa nan lalwa san yon kosyon, lòt sekirite oswa prèv domaj. 

15. Fòs Majè. Ni Watch Rapport ni ou pa dwe responsab pou domaj oswa pou reta oswa echèk nan pèfòmans ki soti nan zak oswa ensidan ki depase kontwòl rezonab yo, ki gen ladan, san limitasyon: epidemi, dife, zèklè, eksplozyon, vag pouvwa oswa echèk, dlo, zak Bondye , lagè, revolisyon, ajitasyon sivil oswa zak otorite sivil oswa militè oswa lènmi piblik: nenpòt lwa, lòd, règleman, òdonans, oswa egzijans nenpòt gouvènman oswa kò legal oswa nenpòt reprezantan nenpòt ki gouvènman sa yo oswa kò legal; oswa ajitasyon travayè, ki gen ladan san limit, grèv, ralentissement, pikèt, oswa bòykòt; enkapasite pou sekirite materyèl, enstalasyon transpò, mank gaz oswa enèji, oswa zak oswa omisyon nan lòt transpòtè komen. 

16. Plasman. Ou pa ka asiyen oswa transfere Regleman pou Itilize sa yo, an antye oswa an pati, san konsantman eksprime alavans alekri Watch Rapport. Nenpòt tantativ pou asiyen Regleman pou Itilize sa yo, san konsantman sa, ap anile. Sijè a pi wo a, sa yo Regleman pou Itilize ap mare ak benefisye pati yo ak aksè respektif yo ak asiyen.

17. Anbigwite. Nenpòt anbigwite nan entèpretasyon an nan sa yo Regleman pou Itilize pa dwe entèprete kont pati a ekri. 

18. Tout Akò. Regleman Itilizasyon sa yo tabli tout konpreyansyon pati yo ki gen rapò ak zafè ki nan dokiman sa a e pa gen okenn pwomès, alyans oswa angajman lòt pase sa yo ekspreseman tabli nan dokiman sa a. 

19. Kontakte nou. Ou ka kontakte nou konsènan Sèvis yo oswa Regleman pou Itilize sa yo nan: 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 oswa pa imèl nan help@watchrapport.com. 

20. Copyright Avi. Tout konsepsyon sit, grafik, seleksyon tèks, aranjman ak tout lojisyèl yo Copyright © 2020 Watch Rapport, LLC. TOUT DWA REZÈVE. 

Watch Rapport se yon konpayi endepandan ki pa afilye ak Rolex SA, Rolex USA, Inc., oswa nenpòt nan filiales li yo epi li pa yon ajan otorize nan nenpòt ki fabrikasyon mont.
Limit responsabilite nou sou tranzaksyon yo 
  • Gade Rapport ap jwenn pwodui sa a nan men yon 3èm pati. Pandan ke Watch Rapport se isit la kòm sit la "lame" ak aji kòm yon entèmedyè an sekirite tranzaksyon an, nou gen kontwòl limite sou livrezon tan plon, ak lòt varyab lòd ki ka rive pandan pwosesis la pwogrè.
 

  • Tan livrezon yo ap varye depann sou disponiblite atik la ak kote yo ye. Nou pa fè e nou pa ka fè okenn garanti oswa pwomès nan dat livrezon egzak la oswa pwogrè tranzaksyon an.
 

  • Watch Rapport pa ka fè okenn garanti oswa pwomès sou atik yo ki nan lis pou vann, deskripsyon pwodwi, kondisyon pwodwi, anbakman & livrezon, otantisite, elatriye, oswa nenpòt lòt varyab tranzaksyon ki gen rapò jiskaske nou aktyèlman resevwa atik la nan men machann nou an.
 

  • Nou entèdi nenpòt kominikasyon dirèk ak fournisseurs nou yo. Lè w fè sa, sa pral lakòz nan anile nan lòd ou oswa anile pwoteksyon achtè ou.
 

retounen Policy
Watch Rapport angaje nan bay kliyan li yo ak sèvis eksepsyonèl ak satisfaksyon kliyan unik. Pou sa fini, n ap aksepte kè kontan retounen ki kalifye nan lespas 30 jou soti nan dat ou te resevwa mont ou an.  

Tout retounen (eksepte yon atik ki domaje) dwe gen so lapòs nan 30 jou apre livrezon (livrezon defini tankou lè ou te siyen ke ou te resevwa mont lan). 

Si yo te remèt mont lan domaje, ou ka retounen mont lan epi li dwe mete so nan 7 jou apre livrezon an (livrezon an defini tankou lè ou te siyen ke ou te resevwa atik la). 

Tout atik retounen yo dwe nan menm kondisyon egzak la, ki gen ladan tout Tags, bwat, liv, avek stickers son, sele & fini, anbalaj ak Pwodwi pou Telefòn. 

Atik la pa dwe chire, manipile oswa devalorize nan okenn fason. 

Lè yo resevwa li, atik la retounen pral sibi yon enspeksyon apwofondi pa youn nan ekspè nou yo asire ke atik la se nan kondisyon orijinal la nan ki li te vann ou e ke li gen ladan tout Tags, atik, Pwodwi pou Telefòn, elatriye, anvan Watch Rapport ap bay yon ranbousman.  

Si yo jwenn atik la retounen devalorize nan nenpòt fason, mont ou pa pral kalifye pou yon ranbousman. 

Gade Rapò pa responsab pou nenpòt nouvo domaj oswa mete nan atik ou apre ou fin achte. Nan Watch Rapport, pifò atik yo pre-posede e nou pa kapab onore okenn garanti mak espesifik kòm nou pa fè pati pwosesis fabrikasyon an. Ekspè nou yo byen antrene pou chèche nenpòt siy mete oswa domaj, men yo pa kapab prevwa kijan itilizasyon nan lavni ap gen enpak sou nenpòt atik.


Kouman jere retou ou
Ou ka jere retou ou nan ale nan pati anba paj la sou Gade Rapò epi klike sou "Retounen fasil". 

Sa pral mennen ou nan "Retounen Sant" nou an, antre nan nimewo lòd ou ak adrès imel. 

Swiv enstriksyon yo epi chwazi atik la (yo) ou vle retounen. 

Yon fwa yo apwouve demann ou an, ou pral jwenn yon konfimasyon voye yon imèl ba ou ak direktiv anbake. 


Ranbousman
Akòz nati a nan pwosesis enspeksyon an, tanpri dwe avize ke apwobasyon jeneralman pran yon minimòm de 10 jou. Yon fwa apwouve, yo pral trete demann ou an pou yon ranbousman san pèdi tan. 

Tout retounen yo pral chaje yon 10% frè restocking, eksepte si retounen ou se paske atik la te: 

pa jan sa dekri; domaje; oswa yon kopi. 

Ou pral ranbouse ki baze sou metòd peman orijinal ou. 

Si ou chanje Bank ant acha a ak retounen nan atik la, li se responsablite ou yo kontakte enstitisyon bankè anvan ou yo ak konseye yo ke yo pral yon ranbousman voye nan kont lan. 

Nou aksepte retounen sou lòd entènasyonal yo. Pou anbakman entènasyonal ak tout retounen sou atik anbake entènasyonalman yo pral fèt nan dola ameriken sèlman ak nan menm kantite lajan an dola ameriken ki te peye nou nan moman lòd. Nou pa kapab bay okenn estimasyon echanj lajan kòm pousantaj sa yo toujou ap fluktue. Tout tranzaksyon yo sijè a echanj pousantaj lajan an nan moman pwosesis la epi yo detèmine pa entèmedyè enstitisyon finansye yo. Nou pa fè okenn ajisteman pou echanj lajan sou retounen.
Shipping Enfòmasyon 
Gade Rapport ofri anbake GRATIS nan kliyan li yo atravè lemond. 


Domestik Shipping.
Nou itilize FedEx, DHL, UPS ak Malca-Amit kòm transpòtè ou fè konfyans pou achte ou; li konplètman asire kont vòl pèt, ak domaj. Gade Rapport asire chak acha pandan tan li nan transpò piblik jiskaske li lage ou. Akòz valè acha ou ak pou pwoteksyon ou ansanm ak rezon asirans, nou mande pou yon siyati pa yon granmoun (ki gen 18 an oswa plis) konfime aksepte ou nan chak pwodwi delivre, nan ki pwen responsablite pou machandiz ou achte a pase nan ou menm. Si ou te espesifye yon moun k ap resevwa ki pa ou pou rezon livrezon (pou egzanp kòm yon kado) Lè sa a, ou konprann epi aksepte ke prèv nan yon siyati pa moun k ap resevwa sa yo (oswa nan adrès livrezon sa a) se prèv livrezon ak pwogrè nan kontra a lavant pa Watch Rapport ak transfè responsablite bay benefisyè a nan menm fason an tankou si machandiz la te delivre ba ou. Yon fwa nou bato li soti epi pou yo jwenn nimewo a lòd swiv, nou pral imèl ou nimewo a swiv pou ou ka tcheke estati a nan pake ou.

Tanpri dwe avize ke acha ou pa ka redireksyon oswa ki te fèt nan kote konpayi asirans lan pou ranmase. Anplis de sa, regrètman nan moman sa a, Watch Rapport pa ka delivre nan APO, FPO ak PO Boxes.

Tanpri sonje ke yon fwa ou te mete lòd ou a, nou pral travay rapidman an sekirite mont lan nan rèv ou, fè li byen enspekte ak otantifye. Yon fwa ke pwosesis la fini nou pral bato ou achte ou ki se nòmalman nan 48 èdtan pandan tan nòmal k ap travay nan Lendi-Vandredi 9:00 AM - 5:00 PM. 

Entènasyonal Shipping. 
Watch Rapport ofri anbake andeyò Etazini. Se pa tout peyi ki pèmèt atik liksye tankou sa yo; se sèl responsablite ou pou asire ke acha ou ka enpòte legalman nan peyi destinasyon an.

Nenpòt chaj koutim, enpòte / ekspòtasyon devwa, oswa lòt frè ak taks ki aplikab a lòd anbake entènasyonal yo se sèl responsablite ou, menm si ou refize chajman an sou livrezon. Gen kèk peyi ki chaje plis Kolekte sou livrezon (COD) frè yo, ki se kolekte pa konpayi asirans lan nan moman livrezon an. Pa gen chaj COD ale nan Watch Rapport. Tanpri dwe avize, ke nou ka bay konpayi asirans entènasyonal la ak detay yo pwodwi, ki gen ladan pri (nou pa ka mete etikèt sou yon atik kòm yon kado oswa deklare yon valè pi piti pase pri acha aktyèl la), osi byen ke non achtè a ak adrès oswa lòt kontak detay, se konsa ke enfòmasyon yo ka bay destinasyon koutim oswa otorite postal yo, nan limit ki obligatwa anba lwa yo ak règleman yo nan peyi a destinasyon.

Nan sèten ka, ofisye koutim yo ka gen dwa retade oswa refize livrezon pakè ou; Gade Rapport klèman pa gen okenn kontwòl sou sa; sepandan nou eseye fè redwi chans pou li pase pa anbake ak transpòtè serye entènasyonal tankou FedEx, DHL, UPS, ak Malca-Amit. Pou plis enfòmasyon sou anbakman entènasyonal nan peyi ou, tanpri kontakte biwo koutim lokal ou a. Si ou gen nenpòt lòt pwoblèm oswa enkyetid sou anbake, tanpri kontakte nou nan help@watchrapport.com.
Biwo Depatman Trezò pou kontwòl byen etranje (OFAC)
Biwo Depatman Trezò nan Kont Byen etranje (OFAC) administre ak ranfòse sanksyon ekonomik enpoze pa Etazini kont peyi etranje yo. Tou depan de peyi a, pwogram OFAC yo ka friz byen nan peyi ki anbago yo, entèdi peman lajan bay moun ak peyi ki sou lis anbago a, oswa entèdi pwovizyon sèvis nan peyi ki sijè a sanksyon Etazini. Sanksyon sa yo ka mande pou jwenn apwobasyon OFAC anvan yo fè rechèch oswa lòt aktivite nan oswa ki enplike nan peyi a sanksyon. Gen kèk sanksyon ki gen plis restriksyon pase lòt moun, epi yo aplike nan tout peyi a, pandan ke lòt moun yo espesyalman vize sèten moun oswa antite nan yon peyi. Kounye a, peyi sanksyone gen ladan Balkan yo, Byelorisi, Burma, Côte d'Ivoire (Ivory Coast), Kiba, Repiblik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberya, Kore di Nò, Soudan, Siri, ak Zimbabwe. Lis peyi sanksyone yo mete ajou detanzantan e li disponib isit la. 

Watch Rapport konfòme li avèk Biwo Kontwòl Byen etranje ("OFAC") Règleman, epi li pa kapab bay sèvis bay moun ki rete nan peyi ki sijè a sèten sanksyon. Si ou abite nan Kiba, Kore di Nò, oswa rejyon an Crimea nan Ikrèn, Watch Rapport pa ka fè biznis avèk ou.

Watch Rapport tou pa ka fè biznis ak moun oswa avèk anplwaye anplwayè ki nan lis sou sitwayen espesyal ki deziyen an ("SDNs") lis, kèlkeswa kote yo ye. Si ou eseye enskri oswa mete yon lòd malgre US sanksyon ki entèdi Watch Rapport soti nan fè biznis avèk ou, nou legalman oblije anile enskripsyon ou oswa lòd. Gade sit entènèt OFAC la pou detay ak dènye enfòmasyon sou pwogram sanksyon aktyèl yo. 

Akòz politik yo nan anbakman mondyal ak konpayi courrier, livrezon pou sèten peyi ka pa disponib. Tanpri tcheke avèk konpayi asirans lokal ou a detèmine disponiblite a nan livrezon anvan ou fè yon lòd acha.

Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte nou.
KYC Verifikasyon Pwosesis
https://verify.passbase.com/watch
Pwogram anti-blanchi lajan (AML):
Watch Rapò angaje nan bay yon eksperyans pozitif nan tout itilizatè nou yo ak nou vize fasilite aksè a ak D 'nan sit entènèt nou an.

Nou wè aksè kòm yon efò kontinyèl epi yo toujou ap chèche solisyon ki pral pote tout zòn nan sit entènèt nou an nan menm nivo nan aksè entènèt an jeneral.

Si ou gen pwoblèm pou jwenn aksè nan nenpòt nan enfòmasyon ki sou sit entènèt sa a, tanpri ou lib pou rele nou nan (800) 571-7765 oswa imèl nou nan help@watchrapport.com epi n ap travay avèk ou bay enfòmasyon, atik la, oswa tranzaksyon ou chache nan yon metòd kominikasyon ki aksesib pou ou ki konsistan avèk lwa ki aplikab yo. 
1. Devlope règleman entèn yo, pwosedi yo, ak kontwòl yo 
Konpayi an te deziyen Passbase AKA https://passbase.com/aml-compliance/ kòm sèvis lojisyèl Anti-Blanchiman Pwogram Konfòmite Lajan li yo, ak tout responsablite pou pwogram AML konpayi an. Passbase gen yon konesans k ap travay nan BSA a ak règleman aplikasyon li yo epi li kalifye pa eksperyans, konesans ak fòmasyon, ki gen ladan verifikasyon id, tès depistaj kliyan, ak KYC. Devwa yo nan Moun nan Konfòmite AML ap gen ladan siveyans konfòmite konpayi an ak obligasyon AML, sipèvize kominikasyon ak fòmasyon pou anplwaye yo, ak kliyan KYC. Moun Konfòmite AML la ap asire tou ke konpayi an kenbe epi kenbe tout dosye AML obligatwa yo epi li pral asire ke Rapò sou Aktivite Sispèk (SAR) yo depoze nan Rezo Ranfòsman Krim Finansye yo (FinCEN) lè sa apwopriye. Moun Konfòmite AML la gen tout responsablite ak otorite pou ranfòse pwogram AML konpayi an. 

Konpayi an ap bay FINRA enfòmasyon pou kontakte moun Konfòmite AML nan Sistèm Kontak FINRA (FCS), ki gen ladan: (1) non; (2) tit; (3) adrès postal; (4) adrès imel; (5) nimewo telefòn; ak (6) faks (si genyen). Konpayi a pral san pèdi tan notifye FINRA sou nenpòt ki chanjman nan enfòmasyon sa a nan FCS epi yo pral revize, epi si sa nesesè aktyalizasyon, enfòmasyon sa a nan lespas 17 jou ouvrab apre fen chak ane kalandriye. Revizyon anyèl enfòmasyon FCS yo pral fèt pa Passbase epi yo pral ranpli ak tout dènye enfòmasyon nesesè yo bay pa pita pase 17 jou ouvrab apre fen chak ane kalandriye. Anplis de sa, si gen nenpòt chanjman nan enfòmasyon an, Passbase pral mete ajou enfòmasyon yo san pèdi tan, men nan nenpòt evènman pa pita pase 30 jou apre chanjman an.

2. Bay enfòmasyon AML bay ajans ki fè respekte lalwa federal yo ak lòt enstitisyon finansye yo  
yon. Demann FinCEN Daprè Seksyon 314 (a) Lwa USA PATRIOT.  

Nou pral reponn a yon demann Finansye Kredi Ranfòsman (FinCEN) konsènan kont ak tranzaksyon (yon 314 (a) Demann) pa imedyatman rechèch dosye nou yo detèmine si nou kenbe oswa yo te kenbe nenpòt kont pou, oswa te angaje nan nenpòt tranzaksyon avèk, chak moun, antite oswa òganizasyon ki rele nan 314 (a) Demann jan sa endike nan Kesyon yo poze souvan (FAQ) ki chita sou sit entènèt sekirite FinCEN la. Nou konprann ke nou gen 14 jou (sof si FinCEN espesifye otreman) soti nan dat transmisyon demann lan pou reponn a yon Demann 314 (a). Nou pral deziyen nan Sistèm Kontak FINRA (FCS) youn oswa plis moun yo dwe pwen an kontak (POC) pou 314 (a) Demann epi yo pral san pèdi tan mete ajou enfòmasyon yo POC apre nenpòt ki chanjman nan enfòmasyon sa yo. (Gade tou Seksyon 2 pi wo a konsènan mete ajou enfòmasyon kontak pou Moun Konfòmite AML la.) Sòf si yo endike yon lòt jan nan Demann 314 (a) oswa FinCEN espesifye, nou oblije fouye dokiman sa yo ki endike nan FAQ FinCEN an. Si nou jwenn yon matche ak, Cognito ap rapòte li bay FinCEN via entènèt ki baze sou FinCEN 314 (a) Sistèm Sekirite Pataje Sistèm nan 14 jou oswa nan tan FinCEN mande nan demann lan. Si paramèt rechèch yo diferan de sa yo mansyone pi wo a (pou egzanp, si FinCEN limite rechèch la nan yon kote jeyografik), Passbase ap estriktire rechèch nou an kòmsadwa.  

Si Passbase fouye dosye nou yo epi li pa jwenn yon kont matche oswa tranzaksyon, Lè sa a, Passbase pa pral reponn a 314 (a) Demann lan. Nou pral kenbe dokiman ke nou te fè rechèch ki nesesè yo sou.

Nou pa pral divilge lefèt ke FinCEN te mande oswa jwenn enfòmasyon nan men nou, eksepte nan limit ki nesesè yo konfòme yo avèk demann lan enfòmasyon. Cognito pral revize, kenbe epi aplike pwosedi pou pwoteje sekirite ak konfidansyalite demand FinCEN yo sanble ak pwosedi sa yo ki etabli pou satisfè kondisyon Seksyon 501 nan Lwa Gramm-Leach-Bliley konsènan pwoteksyon enfòmasyon ki pa piblik kliyan yo.

Nou pral dirije nenpòt kesyon nou genyen sou 314 (a) Demann bay ajans ki fè respekte lalwa federal ki fè demann lan jan sa deziyen nan demann lan

Sòf si yo deklare otreman nan Demann 314 (a), nou pap oblije trete demann enfòmasyon an kòm nati kontinyèl, epi nou pap oblije trete Demand 314 (a) peryodik yo kòm yon gouvènman bay lis sispèk teroris pou rezon ki fè idantifikasyon kliyan an ak kondisyon verifikasyon.

1. Lèt Sekirite Nasyonal

Nou konprann ke resi yon Lèt Sekirite Nasyonal (NSL) trè konfidansyèl. Nou konprann ke okenn nan ofisye nou yo, anplwaye yo oswa ajan yo ka dirèkteman oswa endirèkteman divilge bay nenpòt moun ki FBI la oswa lòt otorite gouvènman federal te chache oswa jwenn aksè nan nenpòt nan dosye nou yo. Si nou ranpli yon SAR apre li fin resevwa yon NSL, SAR a pa pral gen okenn referans a resi a oswa egzistans nan NSL la. SAR la ap gen ladan sèlman enfòmasyon detaye sou enfòmasyon ak sikonstans aktivite detekte sispèk la. 

2. Sitasyon Gran Jiri

Nou konprann ke resi yon manda gran jiri konsènan yon kliyan pa nan tèt li mande pou nou ranpli yon rapò aktivite sispèk (SAR). Lè nou resevwa yon manda gran jiri, nou pral fè yon evalyasyon risk sou kliyan an sijè a manda a kòm byen ke revize aktivite kont kliyan an. Si nou dekouvri aktivite sispèk pandan evalyasyon ak revizyon risk nou yo, nou pral elve evalyasyon risk kliyan sa a epi ranpli yon SAR an akò avèk kondisyon pou ranpli SAR yo. Nou konprann ke okenn nan ofisye nou yo, anplwaye yo oswa ajan yo ka dirèkteman oswa endirèkteman divilge bay moun ki se sijè a nan sitasyon an egzistans li, sa li yo oswa enfòmasyon nou itilize yo reponn a li. Si nou ranpli yon SAR apre nou fin resevwa yon manda gran jiri, SAR a pa pral gen okenn referans a resi a oswa egzistans manda a. SAR la ap gen ladan sèlman enfòmasyon detaye sou enfòmasyon ak sikonstans aktivite detekte sispèk la. 

B. Pataje Enfòmasyon Volontè ak Lòt Enstitisyon Finansye Daprè Seksyon 314 (b) Lwa USA PATRIOT  

Nou pral pataje enfòmasyon ak lòt enstitisyon finansye konsènan moun, antite, òganizasyon ak peyi nan bi pou idantifye ak, lè sa apwopriye, rapòte aktivite ke nou sispèk ki ka enplike posib aktivite teworis oswa blanchi lajan. Passbase pral asire ke konpayi an dosye ak FinCEN yon premye avi anvan nenpòt ki pataje rive ak avi anyèl apre sa. Nou pral sèvi ak fòm avi yo jwenn nan sit entènèt FinCEN la. Anvan nou pataje enfòmasyon ak yon lòt enstitisyon finansye, nou pral pran mezi rezonab pou verifye si lòt enstitisyon finansye a te soumèt avi ki nesesè a bay FinCEN, swa nan jwenn konpayon nan men enstitisyon finansye a oswa nan konsilte yon lis enstitisyon finansye sa yo ke FinCEN pral fè disponib. Nou konprann ke kondisyon sa a aplike menm nan enstitisyon finansye ak ki nou afilye, e ke nou pral jwenn avi yo obligatwa nan afilye epi swiv tout pwosedi yo mande yo. 

Nou pral anplwaye pwosedi strik tou de asire ke se sèlman enfòmasyon ki enpòtan pataje ak pwoteje sekirite a ak konfidansyalite nan enfòmasyon sa a, pou egzanp, pa segregasyon li soti nan lòt liv konpayi an ak dosye.

Nou pral anplwaye pwosedi tou pou asire ke nenpòt enfòmasyon ou resevwa nan men yon lòt enstitisyon finansye pa dwe itilize pou okenn lòt rezon pase:

yon. idantifye epi, lè sa apwopriye, rapòte sou blanchi lajan oswa aktivite teworis;
b. detèmine si yo etabli oswa kenbe yon kont, oswa angaje yo nan yon tranzaksyon; oswa
c. ede enstitisyon finansye a nan konfòme li avèk fè aktivite sa yo.
Sosyal Media / Reviews sou entènèt
Gade Rapport konprann wòl enpòtan ke revizyon sou entènèt jwe nan bati repitasyon yon biznis. Nou konprann tou dezi kliyan nou yo bay yon revizyon sou entènèt. Pandan ke nou toujou fè efò yo ofri ou ak bon jan kalite a pi byen konsènan itilizasyon ou nan Sèvis yo, nou rekonèt ke de tan zan tan ka gen yon malè ki gen rapò ak relasyon ou avèk nou. Watch Rapport ap travay nan yon fason apwopriye pou rezoud nenpòt malè ki ka rive. Satisfaksyon ou se priyorite nimewo nou an. 

Pou sa, Watch Rapport konfòme 100% ak Lwa sou Evalyasyon Konsomatè Revizyon ki ranfòse pa FTC la. Pandan ke nou kwè nan evalyasyon onèt konsomatè nou pa pral tolere revizyon ki gen nenpòt nan diskou sa yo entèdi: (1) nenpòt diskou ki gen enfòmasyon konfidansyèl oswa prive - pou egzanp, finansye yon moun, medikal, oswa enfòmasyon dosye pèsonèl oswa sekrè komès yon konpayi an ; (2) nenpòt diskou ki difamab, anmède, abizif, obsèn, vilgè, seksyèl eksplisit, oswa ki pa apwopriye ak respè ras, sèks, seksyalite, etnisite, oswa lòt karakteristik intrinsèques; (3) nenpòt diskou ki pa gen rapò ak pwodwi oswa sèvis konpayi an; oswa (4) nenpòt diskou ki klèman fo oswa ki twonpe. Tanpri, avize w si ou afiche diskou entèdi, Watch Rapport ap fè tout efò, ki gen ladan men pa limite a sa sèlman, aksyon legal, yo gen li pran desann imedyatman. 

 Ou ta dwe jwenn tèt ou vle afiche yon revizyon negatif, tanpri anvan ou afiche rele nou pale sou pwoblèm nan. Gen plis chans gen yon enkonpreyansyon e nou vle adrese enkyetid ou byen vit epi rezoud pwoblèm lan nan yon fason favorab.  

Lè l sèvi avèk Watch Rapport ak fè yon acha nan "watchrapport.com" ou ap konprann ak dakò ke ou pa pral poste okenn revizyon negatif (ki gen ladan evalyasyon zetwal) sou Watch Rapport oswa afilye li yo, anplwaye yo, direktè yo, administratè yo, siksesè, elatriye san yo pa kontakte ak ap eseye rezoud pwoblèm nan avèk nou dirèkteman nan yon ankadreman tan nan omwen 30 jou soti nan pwogrè ultim ou oswa dat anile tranzaksyon. Gade Rapò depann de 3yèm pati fournisseurs pou akonpli lòd, epi nou pa ka garanti okenn rezilta nan okenn tranzaksyon jiskaske li fini.

Nou pa gen okenn oswa limite kontwòl sou deskripsyon atik, prix, kondisyon, disponiblite, tan transpò piblik soti nan yon machann / vandè Watch Rapport, livrezon ak dat anbakman, ak tan plon nan kliyan, otantisite, manyen ak santi, koulè, personnalisation, bwat, papye, rapò sèvis, istwa reparasyon, elatriye jiskaske nou aktyèlman resevwa atik la epi li enspekte ak otantifye. Atik ki nan lis yo verifye okòmansman sèlman nan valè nominal san yo pa aktyèlman wè ak fizikman manyen oswa santi atik la. Ou konprann epi mwen dakò ke nenpòt pwodwi ki nan lis sou entènèt pou vann oswa achte ka fini ke yo pa jan sa dekri, epi ou pèmèt Watch Rapport detèmine tèm ak kondisyon vant ak acha.

Ou konprann epi mwen dakò ke kondisyon itilizasyon nou yo enkli pran prekosyon ak kòmanse pwosedi sèten tankou, men pa limite a yon pwosesis otantifikasyon, enspeksyon atik, voye bay manifakti a pou enspeksyon adisyonèl ak otantifikasyon, voye atik la bay lòt pati 3rd tankou Watch CSA pou enspeksyon ak otantifikasyon, elatriye.

Ou konprann epi mwen dakò ke Watch Rapport ka anile lòd ou a nenpòt ki lè pou nenpòt ki rezon. Ou konprann epi mwen dakò ke Si ou poste nenpòt revizyon negatif kont Watch Rapport itilize nenpòt tèm oswa fraz ki ka lakòz domaj, difamasyon, atak, menas, devalorize, degradan, oswa nenpòt bagay ki ka jete yon "move limyè" pou okenn rezon lejitim, ak lakòz lòt kliyan potansyèl oswa aktyèl yon rezon ki fè pa fè biznis ak Watch Rapport, aksyon legal yo pral pran kont ou imedyatman nan tout limit lalwa. 
Enfòmasyon sou Aksè
Watch Rapò angaje nan bay yon eksperyans pozitif nan tout itilizatè nou yo ak nou vize fasilite aksè a ak D 'nan sit entènèt nou an.

Nou wè aksè kòm yon efò kontinyèl epi yo toujou ap chèche solisyon ki pral pote tout zòn nan sit entènèt nou an nan menm nivo nan aksè entènèt an jeneral.

Si ou gen pwoblèm pou jwenn aksè nan nenpòt nan enfòmasyon ki sou sit entènèt sa a, tanpri ou lib pou rele nou nan (800) 571-7765 oswa imèl nou nan help@watchrapport.com epi n ap travay avèk ou bay enfòmasyon, atik la, oswa tranzaksyon ou chache nan yon metòd kominikasyon ki aksesib pou ou ki konsistan avèk lwa ki aplikab yo.